NƏŞRİYYAT

 
Hüquqi və fiziki şəxslər üçün kitabların, dərgilərin və müxtəlif məzmunlu digər ədəbiyyatın nəfis tərtibatda nəşrini və Beynəlxalq standart kitab nömrəsi – ISBN ilə dərc olunmasını istəyirsinizsə bizə müraciət edin.

POLİQRAFİYA

 
Dərslikləri, dərs vəsaitlərini, bədii və elmi ədəbiyyatı, o cümlədən dissertasiyaları, avtoreferatları, məqalələri və digər çap məhsullarını vaxtında və yüksək keyfiyyətdə təhvil verməklə müəlliflərin etibarını və məmnuniyyətini qazanmışıq.

TƏRCÜMƏ

 
Biz istənilən mövzulu mətnlərin xarici dillərdən (ingilis, fransız, alman, ispan, italyan, yapon, çin, koreya, ərəb, fars, rus, polyak, bolqar, yunan, çex və. s) Azərbaycan dilinə və əksinə keyfiyyətli tərcüməsini həyata keçiririk.